1ος Οροφος

Banners διπλής όψεως 3,40m x 1,25m,
Εωτερικά banners διπλής όψεως 2,00m x 4,00m
Ενοικίαση κοινοχρήστων χώρων του Κέντρου 220 τ.μ. για τη διεξαγωγή ad hoc προωθητικών ενεργειών, events ή εντυποδιανομών-δειγματοδιανομών.
Φωτεινή επιγραφή μονής όψεως-1ος όροφος (1,25x1,80)
Φωτεινή επιγραφή μονής όψεως-1ος όροφος (1,50x2,00)

Πλατεία
Ενοικίαση κοινοχρήστων χώρων του Κέντρου (χώρος Πλατείας - 800 τ.μ. για τη διεξαγωγή ad hoc προωθητικών ενεργειών, events ή εντυποδιανομών-δειγματοδιανομών
Φωτεινές επιγραφές μονής όψεως-Πλατεία (1,25x1,80 και 1,10x1,40)
Φωτεινή επιγραφή διπλής όψεως-Πλατεία (1,25x1,80)
Φωτεινή επιγραφή διπλής όψεως-Έξοδος (1,25x1,80)

Πλατεία - 1ος Οροφος

Διαφημιστικά stands
Ειδικές κατασκευές
Αυτοκόλλητα και floor graphics
Ηχητική προβολή στο Κέντρο

Parking
Φωτεινή επιγραφή μονής όψεως-είσοδος (1,50x3,00)
Φωτεινές επιγραφές μονής όψεως (0,70x1,00)
Αυτοκόλλητα/κατασκευές σε μπάρες/ταμεία
Εισιτήρια: Μονόχρωμη εκτύπωση μπρος/πίσω Τετράχρωμη εκτύπωση μπρος/πίσω

Εκδηλώσεις

Το TALOS PLAZA διοργανώνει, το ίδιο, μια σειρά εκδηλώσεων (θεματικές, εποχιακές, ειδικών ενδιαφερόντων, κ.α.), οι οποίες προσφέρονται για χορηγία και αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία προσέγγισης μεγάλου αριθμού επισκεπτών.